Beste Panrijder,

Toen Panrijder.info in 2003 als eerste Panrijders een forum gaf om via het internet ideeën en kennis over de Pan European uit te wisselen bleek daar een enorme behoefte aan te zijn. Panrijder.info groeide daarom door het enthousiasme en de inzet van de leden al snel tot een respectabel forum. Zelf heb ik er ook heel veel uren met plezier ingestoken, blij met iedere ontwikkeling en zeker blij met het zien dat er zich steeds meer hechte vriendschappen ontwikkelden en er voor Panrijders niets te veel leek om elkaar te helpen.

Jammer genoeg is het heden anders. Blijkbaar kunnen goede dingen maar beperkt bestaan. De huidige samenleving waarbij het “IK” op de voorgrond staat, het internet dat onbeperkte onbeschoftheid toelaat en het afnemen van normen en waarden hebben bij mij het plezier in Panrijder.info drastisch doen afnemen.

Jammer dat tegenwoordig mijn activiteiten voor Panrijder.info bestaan uit het afweren van spammers, het reageren op onbeschoft gedrag en het slikken van doorlopend getreiter. Hierbij wil ik zeker niet uit het oog verliezen dat, zoals zo vaak, de honderd goeden overschreeuwd worden door die ene slechte. Helaas heeft voor velen een grote bek meer waarde dan een goed gesprek.

Jammer dat de afgelopen jaren zich hebben gekenmerkt door drie jaar spammen, haantjesgedrag, liegen en bedriegen, bedreigingen, roddel en achterklap en zeker niet te vergeten dom blind volgen. Vaak openlijk maar ook heel simpel verscholen achter een anonieme nickname blijkt het op een forum makkelijk dingen te zeggen die je normaal gesproken in een man tot man gesprek, al was het maar uit pure beleefdheid, nooit zou doen. Zelf de minimale forumregels, simpel gezegd “Gedraag je”, bleken vaak aanleiding tot de meest heftige uitbarstingen.

Jammer dat pogingen om door middel van een redelijk gesprek uit een situatie te komen vaak gezien werden als een persoonlijke aanval waarbij leden die geen enkel besef hebben waarover het gaat vol mee in de aanval gingen daarbij volledig de intentie van het forum vergetend. Een forum bedoeld voor de uitwisseling van informatie, kennis en opvattingen moet niet verward worden met een plaats vol geschreeuw, laster of ronduit domheid.

Jammer van al die verspilde tijd gevuld met negativiteit.

Al met al heeft dit mij ertoe doen besluiten te stoppen met Panrijder.info en mijn tijd te besteden aan meer positieve zaken. Allen die mij een warm hart toedragen wil ik oprecht bedanken voor alles wat zij voor het forum, echte Panrijders en mij hebben gedaan.

Tot slot wil ik eindigen met een “Houd het rubber onder”, geniet van je hobby en probeer een ander geen pijn te doen.

 

Peter,

Webmaster